Aktinisk keratos är vanliga men okända solskador

Aktinisk keratos är en hudsjukdom som orsakas av exponering för UV-strålning och yttrar sig som rodnader och fjällande förändringar i huden. Aktinisk keratos är ett förstadium till hudcancer (så kallad skivepitelcancer) och förekommer på de hudområden som exponeras mest för solljus, t.ex. huvudet, ansiktet, handryggarna och armarna.

Generellt förekommer aktinisk keratos främst hos äldre. Diagnosen har dock ökat över hela världen de senaste åren – även hos människor som är yngre än 40 år.

Kännetecken

Vanligtvis orsakar aktinisk keratos små röda och ibland vita områden på huden som ofta känns som sandpapper och ofta fjällar. Det drabbade området kan vara strävt, något ömt och ge klåda. förändringarna är som regel lättare att känna än att se.

Att undvika sjukdomen

Det bästa sättet att undvika aktinisk keratos är genom förebyggande åtgärder. Undvik solexponering, särskilt mitt på dagen. Skydda huvudet, ansiktet och öronen vid solexponering och applicera solskyddskräm med hög solskyddsfaktor.

Specialister rekommenderar att alla fall av aktinisk keratos behandlas eftersom alla sjukliga förändringar innebär en risk för att utveckla icke-melanom hudcancer.