Hudmelanom

När huden utsätts för upprepad exponering av stora mängder skadlig UV-strålning från solen kan hudens pigmentceller skadas och ett hudmelanom utvecklas.

Att ha många nevi (födelsemärken/leverfläckar) är en av de viktigaste riskfaktorerna för att utveckla malignt hudmelanom. Risken ökar dessutom om man har ljus hud, blå ögon och rött eller blont hår. Hudtyp spelar också roll. Om det finns fall av hudcancer eller om hudmelanom finns i släkten är risken också större.

Solens UV-strålar är den vanligaste orsaken till malignt melanom.Intensiv solexponering, inklusive solning där huden utsätts för stora mängder sol, ökar risken för malignt melanom.Risken ökar ju fler gånger du har bränt dig. Men det finns också melanom som kommer senare under livet och beror på den totala mängd UV-strålning som huden har utsatts för.

Symptom

Det vanligaste tecknet på malignt melanom är förändringar av ett nevus (leverfläcks) utseende, såsom att leverfläcken blir större, ändrar form eller färg, att den blöder eller bildar sårskorpor som inte vill läka.Malignt melanom kan uppstå både i befintliga leverfläckar och i fläckfri hud.

Ju tidigare malignt melanom upptäcks desto bättre är chanserna för fullt tillfrisknande.

Detta bör Du hålla koll på:

Asymmetri
Formen på leverfläcken ska inte vara asymmetrisk.

Kanter
Kanterna på leverfläcken ska vara tydliga och jämna. De ska inte vara hackiga, ojämna, ha genomskinliga kanter eller se ut som en ”kustlinje”.

Färg
En leverfläcks färg ska vara jämn och enhetlig och inte ha olika nyanser. Var även uppmärksam på små leverfläckar med blank yta som är hudfärgade, röda eller rosa.

Diameter
En leverfläck ska inte vara större än 6 mm i diameter. Men tänk på att melanom kan förekomma som små skönhets- eller leverfläckar – eller till och med inuti andra leverfläckar.

Utveckling
Utvecklingen omfattar förändringar i färg, form, storlek, höjd (en utbuktning från huden) och hudyta, samt symptom som klåda eller sårbildning.

”Den fula ankungen” (the ugly duckling):
Om du hittar en fläck i huden som är en ”ful ankunge” – dvs. skiljer sig betydligt från andra fläckar kan det vara anledning att låta undersöka den – användbart i praktiken!

Den här punktlistan är bara avsedd som riktlinjer och kan inte ge fullständiga svar.

Se bilder

Undersök dig själv »

Undersök själv regelbundet din hud – eller låt någon annan göra det.

Sök läkare tidigt om du misstänker melanom eller annan hudcancer! Detta är viktigt eftersom andelen sent diagnosticerade melanom ökar – dvs man söker inte i tid, troligen pga dålig information och dålig tillgänglighet till vård.

Visste du att:

Malignt melanom drabbar unga människor mellan 20 och 45 i allt större utsträckning.

Oavsett ålder ökar risken för malignt melanom med antalet gånger man bränner sig i solen. Risken är extra hög om man har bränt sig redan under barndomen eller tonårstiden.

Att sola solarium eller att sola intensivt ökar risken för malignt melanom.

Genetiska faktorer såsom hudtyp, antal leverfläckar, atypiska leverfläckar (nevi med avvikande utseende) och hudcancer i släkten är också viktiga riskfaktorer för att utveckla malignt melanom.

Risken för malignt melanom är större hos människor som haft icke-melanom hudcancer eller förstadier till hudcancer såsom aktinisk keratos.

Att förebygga hudmelanom

  • Begränsa tiden i solen och undvik solen mitt på dagen (11-15) när den står som högst på himlen
  • Använd solglasögon, solhatt och skyddande kläder. Komplettera med solskyddsmedel på oskyddade ytor
  • Undvik att bränna dig i solen
  • Sola inte solarium
  • Skydda spädbarn och små barn från solen