Solråd och myter om solning

Enligt Världshälsoorganisationen WHO kan exponering för UV-strålning ge skador på huden, ögonen och immunsystemet. Försiktigt beteende och skydd mot solen kan förebygga skador och minska risken för melanom och icke-melanom hudcancer.

Solskyddskräm ska alltid användas i förebyggande syfte och som komplement till kläder, vilket är det mest effektiva sättet att skydda sig. Det går inte att blockera UV-strålning fullständigt med solskyddskräm. Det finns heller inget bevis för att användning av solskyddskräm är ett effektivt skydd mot malignt hudmelanom (allvarlig hudcancer).

Barn och sol

Barn har tunnare hud än vuxna och bränner sig lättare i solen. Enligt WHO ökar risken för hudcancer som vuxen om man har bränt sig som barn. Barn under 1 år ska inte vara i solen. Barn bör skyddas med kläder, hatt och skugga. Solskyddsmedel med hög solskyddsfaktor bör användas som komplement till kläder och skugga.

Myter om solning

Myt: Solbränna är ett sundhetstecken.

Fakta: Nej. Huden blir brun för att den skyddar sig mot skadlig UV-strålning.

Myt: Jag bränner mig inte när det är molnigt.

Fakta: Upp till 80 procent av solens UV-strålning tränger igenom lätta moln.

Myt: Man bränner sig inte när man badar och simmar.

Fakta: Att vara under vatten ger bara minimalt solskydd. Vatten reflekterar UV-strålning bara delvis och strålarna når ner under vattnet.

Myt: Det är inte farligt att vistas i solen på vintern.

Fakta: UV-strålningen är generellt sett lägre under vintern men snö kan reflektera och därmed öka strålningen, det gäller särskilt på högre höjder.

Myt: Solskyddskräm skyddar mig så att jag kan vistas längre i solen.

Fakta: Solskyddskräm bör inte användas som ett sätt att förlänga vistelsen i solen utan som komplement till kläder och skugga för att minska hälsoriskerna av solexponering.

Myt: Om man inte känner hettan från solen kan man inte bränna sig.

Fakta: När du bränner dig är det inte på grund av värme utan på grund av UV-strålning, denna kan du inte känna.