Solskolan – Bilder

Tidigt melanom på bröstkorgen hos 25-årig kvinna.

Bilden längst till höger är vad läkaren ser i dermatoskopet , ett undersökningsinstrument med 10 gångers förstoring.
(Foto: Karolinska Universitetssjukhuset)

Tidigt melanom på magen hos 30-årig kvinna.

Bilden längst till höger är vad läkaren ser i dermatoskopet , ett undersökningsinstrument med 10 gångers förstoring.
(Foto: Karolinska Universitetssjukhuset)

Tidigt melanom på buken hos 35-årig kvinna.

Bilden längst till höger är vad läkaren ser i dermatoskopet , ett undersökningsinstrument med 10 gångers förstoring.
(Foto: Karolinska Universitetssjukhuset)

Litet melanom på låret hos 55-årig man.

Bilden längst till höger är vad läkaren ser i dermatoskopet , ett undersökningsinstrument med 10 gångers förstoring.
(Foto: Karolinska Universitetssjukhuset)

Helt tidigt melanom på en vad hos 40-årig kvinna.

Bilden längst till höger är vad läkaren ser i dermatoskopet , ett undersökningsinstrument med 10 gångers förstoring.
(Foto: Karolinska Universitetssjukhuset)