UV-strålning och dagens UV-nivåer

Solen och de flesta artificiella ljuskällor, t ex solarium, avger ultraviolett strålning, dvs. UV-strålning. Strålning kan vara både synlig och osynlig, UV-strålning varken syns eller känns.

Exponering för UV-strålning ökar risken för hudskador. Både UV-strålning från solen och från artificiella källor kan orsaka brännskador och skador i hudcellernas DNA (arvsmassa) som kan leda till hudcancer.

Det internationella UV-indexet mäter UV-strålningens intensitet enligt en skala från 1 till 15, där 1 betyder väldigt låg strålning och värden över 10 betyder extremt hög strålning.

På SMHI:s, Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts, hemsida uppdateras varje dag UV-nivåerna i alla delar av Sverige. Det går även att se hur UV-strålningen förändras under dagen i det område man bor eller vistas i för tillfället.

Eftersom uppgifterna redan nu tas fram dagligen av SMHI, är det inga stora förändringar som behöver göras för att få med UV-nivåerna i de dagliga väderrapporterna.

Länk till SMHI:s dagsrapporter.

Strålsäkerhetsmyndigheten kan du beräkna din soltid och ladda ner en app ”Min soltid”.

För en person med känslig hud men som ändå kan bli brun, gör SMHI följande bedömning av hur länge personen kan vistas i solen under ”säker tid”, dvs. utan att ta skada av UV-strålningen:

UV-index 0-2: hela dagen.

UV-index 3-5; 1-2 tim.

UV-index 6-7: 30-60 min.

UV-index 8-10: 15-30 min.

UV-index 11 och högre: 5-15 min.

Mer om UV-nivåerna finns på SMHI-länken ovan.

Visste du att:
Solglasögon skyddar ögonen mot strålning. Men även en hatt med brätte minskar ögonens exponering för strålning med upp till 50 procent.

Om du åker skidor på högre höjd är UV-strålningen mer intensiv eftersom atmosfären är tunnare och solen reflekteras av snön. UV-strålningen på sjön blir också starkare i och med att vattnet reflekterar solens strålar. Det är också så att förutom solens direkta strålning förekommer indirekt strålning från atmosfären. Ju friare horisont (öppnare landskap), desto högre solstrålning. Det är därför man lättare blir bränd på havet eller en sandstrand jämfört med en skogsglänta.

Mer än hälften av dagens totala UV-strålning sker mellan klockan 11 och 15.

Om UV-index är 8 eller högre bör du vara extra försiktig och undvika att vara i direkt solljus. När UV-index är mellan 3 och 7 bör du skydda huden med en tröja, solskyddskräm och hatt och hålla dig i skuggan mitt på dagen.