Patientlag

Dina patienträttigheter – Vårdgivarens skyldigheter

Grunden i det svenska välfärdssystemet i vård och omsorg vilar inte på någon rättighetslag för medborgaren. Endast i vissa specialfall (lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade, LSS) har man rätt att utkräva tjänster. Vårdgivare har däremot en lagstadgad skyldighet att tillhandahålla tjänster till medborgarna. Källa: Socialstyrelsen.

Ny Patientlag 2015

Från den 1 januari 2015 gäller den nya patientlagen som bygger på vårdgivarens skyldigheter, inte patienträttigheter.

I lagen beskrivs vilken information du ska få om din vård, din möjlighet att få en ny medicinsk bedömning (Second opinion) och möjlighet att välja offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet. Läs mer på 1177.

Patienträttslag

Nätverket mot cancers grundläggande idé är att patienternas krav på hälso – och sjukvården ska vara juridiskt utkrävbara genom en ”Patienträttslagstiftning”. Den lag vi nu fått är en frisering av hälso- och sjukvårdslagen – en 30 år gammal ramlag som befäst och förstärkt orättvisorna för oss patienter.

Läs vår debattartikel.