Nätverkets organisation

Nätverkets styrelse

Kontakta oss gärna på nedanstående uppgifter eller kontakta oss via e-post till oss här.

Katarina Johansson

Ordförande
Tel. 070-572 60 80

Margareta Haag

Vice ordförande
Tel. 070-497 49 09

Åke Lindahl

Kassör
Tel. 070-342 16 58

Christian Pedersen

Ledamot
Tel. 070-255 57 01

Bo Karlsson

Ledamot

Marie Robertsson

Ledamot

Vuokko Elner

Suppleant

Styrelsen adjungerar personer med rätt kompetens vid behov för att utföra de projekt som Nätverket mot cancer driver.

Advisory Board

Till sin hjälp har styrelsen även en rådgivande medicinsk grupp, ”Advisory Board”. Denna grupp utses av styrelsen och skall bestå av ledande svenska onkologer samt personer med för cancerpatienter viktig specialitet som speglar medlemsorganisationernas intresseområden som t.ex. hematologi och tumörkirurgi.

  • Roger Henriksson, chef RCC Stockholm Gotland, professor, överläkare, Stockholm
  • Maria Hellbom, psykolog, chef Center för cancerrehabilitering, Stockholm
  • Elisabeth O Karlsson, verksamhetschef Cancercentrum Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
  • Peter Naredi, avdelningschef Kirurgi, Sahlgrenska akademin, professor, Göteborg
  • Pelle Gustafson, Chefläkare, Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag – Löf, Stockholm