Nätverkets organisation

Nätverkets styrelse

Kontakta oss gärna på nedanstående uppgifter eller kontakta oss via e-post till oss här.

Margareta Haag

Ordförande
Tel. 070-497 49 09

Lars-Ingvar Johansson

Vice ordförande

Åke Lindahl

Kassör
Tel. 070-342 16 58

Miguel Bascuas

Ledamot

Helena Conning

Ledamot

Olle Karlsson

Ledamot

Leine Persson Johansson

Ledamot

Stefan Rehn

Ledamot

John Stewart

Ledamot

Bo V. Karlsson

Suppleant

Christian Pedersen

Suppleant

Styrelsen adjungerar personer med rätt kompetens vid behov för att utföra de projekt som Nätverket mot cancer driver.

Advisory Board

Till sin hjälp har styrelsen även en rådgivande medicinsk grupp, ”Advisory Board”. Denna grupp utses av styrelsen och skall bestå av ledande svenska onkologer samt personer med för cancerpatienter viktig specialitet som speglar medlemsorganisationernas intresseområden som t.ex. hematologi och tumörkirurgi.