Vilket parti har bästa cancervården 2016?

Nätverket mot cancer har betygsatt partiernas budgetförslag för cancervården 2016. I vår bedömning har vi utgått från tre kriterier och betygen som delas ut är icke godkänt, godkänt och väl godkänt. L C M KD SD S,MP,V Insatser mot den ojämlika cancervården G G VG VG VG VG Kunskap om att patientens behov och rättigheter… Läs vidare

Tillsammans kan vi skapa cancervård och forskning i världsklass

Tillsammans med hela bredden av intressenter inom cancerområdet, universitet, vård, intresseorganisationer och företag har vi inlämnat underlag till regeringens forskningspolitik. Vi uppmanar regeringen att förädla cancerrevolutionens möjligheter och att tillsätta en arbetsgrupp med alla inblandade parter för att skapa en konkret handlingsplan hur vi tar vara på Sveriges fördelar medan chans ännu finns. Vi bidrar… Läs vidare

Nyutgåva av boken ”Den ofrivillige resenären”

Övrigt

Är du drabbad av cancer, eller finns det någon i din närhet som har sjukdomen? Boken ”Den ofrivillige resenären, en bok om din cancerresa” vänder sig till alla cancerberörda. Boken lanserades först på Världscancerdagen 2014 vid Nätverket mot cancers arrangemang på Berns och fick direkt en stor spridning. Den första tryckta upplagan på 15.000 exemplar… Läs vidare

Cancervården flyttar hem

I senaste numret av ”Kampen mot cancer” har Nätverket mot cancers ordförande Katarina Johansson skrivit en ledare: ”Du har cancer! Ett oönskat besked. Livet ställs på sin spets. Tryggheten rycks undan. Totalt är vi en halv miljon människor i Sverige som någon gång fått en cancerdiagnos och vi blir fler och fler. Detta är en stor… Läs vidare

Nominera årets cancernätverkare 2016

Nu har du chansen att nominera en person eller en verksamhet som du tycker ska få hedersutmärkelsen ”Årets cancernätverkare 2016”. Utmärkelsen kommer att delas ut vid Världscancerdagen den 4 februari 2016. 2015 gick priset till Roger Henriksson med motiveringen: ”Roger Henriksson stöttar genom sitt engagemang Nätverket mot cancers strävan att vara en samlande kraft för… Läs vidare