Solskolan kommer till Kalmar!

Solskolan

Svenskarna solar mest i Europa – och hudcancer är den cancerform som ökar allra mest. Solskolan kommer nu till Kalmar. Välkommen till vårt Soltält på Larmtorget fredagen den 28 juni mellan kl 10.00 – 16.00. Hur har din hud klarat solen? Testa dig i UV-kameran i vårt Soltält och se på ett fotografi vilka delar av ditt… Läs vidare

Bättre cancervård, var god dröj? – Vem tar ansvar för att patienten får vänta?

Almedalen

Cancerpatienter i Sverige får vänta längre än i de flesta andra länder i Europa på sin diagnos. Onödigt långa väntetider och fördröjd behandling skapar ångest och oro hos patienterna och deras familjer, och riskerar att försämra chanserna att överleva. Nätverket mot cancer och Dagens Medicin bjuder in till ett seminarium under politikerveckan i Almedalen som… Läs vidare

Skrivelse till styrelsen för Södra Regionvårdsnämnden

Övrigt

Skrivelse till styrelsen för Södra Regionvårdsnämnden undertecknat av åtta patientföreträdare i samverkansgruppen RCC-syd. Patientföreträdarna är kritiska till att företrädare för patienterna och professionen, som tidigare varit ordinarie ledamöter i samverkansgruppen RCC-syd, efter ett beslut vid det senaste styrelsemötet degraderats till adjungerade ledamöter. Läs hela skrivelsen här.

Solskolan kommer till Helsingborg

Solskolan

Svenskarna solar mest i Europa – och hudcancer är den cancerform som ökar allra mest. Solskolan kommer nu till Helsingborg. Välkommen till vårt Soltält på Stortorget måndagen den 6 maj mellan kl 10.00 – 16.00. Testa hur din hud har klarat solen i UV-kameran i vårt Soltält och se på ett fotografi vilka delar av ditt ansikte… Läs vidare