Hon ser rött! – Intervju med Katarina Johansson, ordförande Nätverket mot cancer

Katarina Johansson fick vaginalcancer 1991. Sedan dess har hon ihärdigt höjt rösten för cancerpatienters rättigheter. Nu är hon ordförande för Nätverket mot cancer som startades 2009 för att driva cancerorganisationernas gemensamma frågor och Katarina rankas nu som en av Cancersveriges mäktigaste. Jag förstod att jag faktiskt kunde göra något för någon annan, jag var ett… Läs vidare

”Världens bästa vård av cancer” är en myt!

Debatt

Se cancer som en akutsjukdom – alla dagar året runt! Då slipper människor dö i onödan. När jag träffar människor som inte har haft någon nära erfarenhet av cancer, antingen som patient själv eller som närstående, får jag ofta höra att ”vi har ju ändå den bästa cancervården i världen!”. Den finns en tro på att… Läs vidare

Kan jag känna mig trygg som cancerpatient?

Är jag inte säker som Cancerpatient? Självklart kan du känna dig trygg med svensk cancervård och vara förvissad om att personalen arbetar för att ge dig bästa möjliga behandling och omsorg. Dessutom pågår sedan 10 – 15 år ett intensivt arbete med att göra sjukvård bättre och säkrare. Patienter och närstående har dock hittills inte… Läs vidare

Cancer ökar. Det behövs mer förebyggande arbete och diagnostik för att bromsa den negativa trenden.

Debatt

Om utvecklingen fortsätter kommer nästan dubbelt så många personer att leva med en cancerdiagnos år 2040. Utöver att cancer är smärtsamt för såväl de direkt drabbade som de närstående innebär det också en stor samhällskostnad. De årliga kostnaderna för cancer i Sverige uppgår till runt 36 miljarder kronor och väntas fördubblas till år 2040. Läs… Läs vidare