Vi köper billigt vaccin och riskerar ungas liv

Debatt

Sverige har möjlighet att inte bara förhindra HPV-relaterad cancer och sjukdom utan också i stort få bukt med effekterna av HPV (humant papillomvirus). Nu ser det ut som Sverige väljer att inte ta den möjligheten utan riskerar att lägga sig på absolut lägsta nivå vad det gäller skydd mot HPV-viruset som orsakar flera olika cancerformer… Läs vidare

Samla mer data om vård för att göra den bättre och mer jämlik

Debatt

Genom att samla in och använda vårddata i realtid kan man minska antalet vårdskador och öka kvaliteten och jämlikheten i vården. Sverige har unika möjligheter att samla in data, men den stora potentialen tas inte till vara, bland annat på grund av system som inte kan kommunicera. Läs hela debattartikeln på dn.se. Läs gärna Forska… Läs vidare

”Cancervården behöver någon som eldar på”

Nätverket mot cancers grundare, tidigare ordförande, och idag adjungerad till styrelsen i Nätverket mot Cancer för specifika uppdrag har blivit intervjuad i Life-time.se. Katarina Johansson har genom Nätverket mot Cancer blivit en av de starkaste rösterna i frågor som rör patienter och närstående som drabbas av cancer. 2017 utsågs hon till en sjukvårdens 100 mäktigaste av… Läs vidare

Ny styrelse för Nätverket mot cancer

Övrigt

Vid ordförandemöte 2 maj 2018 förrättades fyllnadsval till styrelsen. Katarina Johansson avgick 17 mars. Margareta Haag, tidigare vice ordförande, valdes till ordförande till stämman 2019. Marie Robertsson avgick ur styrelsen och Bo Karlsson, Blodcancerförbundet, och Olle Karlsson, Njurcancerföreningen, valdes till ordinarie ledamöter och Özge Özer Zink till suppleant. Läs gärna mer om Nätverkets organisation här >>