Världscancerdagen 2017: Temamässa i Växjö Domkyrka

I Växjö Domkyrka kommer det att hållas en temamässa där Världscancerdagen uppmärksammas den 3 februari 2017 kl 18.00. Efter ordinarie mässa följer korta miniföreläsningar: ”Cancervård utanför Sveriges gränser-ett internationellt perspektiv”, Lena Myrskog ”Cancerbehandling- dåtid, nutid och framtid”, Josef Davidsson Jens Linder präst, Lisa Mazzeo och Karin Severin sång/piano. Fritt inträde men ge gärna en kollekt. Se gärna affisch.… Läs vidare

Nätverket mot cancer – ny postadress

Övrigt

Från den 1 januari 2017 delar Nätverket mot cancer kansli med Blodcancerförbundet och ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet. Ny postadress: Nätverket mot cancer c/o ILCO Hamngatan 15B 172 66 SUNDBYBERG För fullständiga kontaktuppgifter, klicka här.

Granskning av cancervården i riksdagspartiernas budgetar för 2017

Debatt Riksdagen

Beredskap att hantera framtidens cancervård saknas i riksdagspartiernas budgetförslag, enligt Nätverket mot cancers granskning. Regeringen toppar listan i årets budgetgranskning, genomförd av Nätverket mot cancer. Tydliga problembeskrivningar samt konkreta reformer var det som avgjorde när regeringen fick bäst betyg. Men generellt saknas långsiktiga förslag och ett samlat grepp hur cancervården ska finansieras när fler svenskar… Läs vidare

Cancersjuka har inte råd att vänta

Debatt

Tusentals svårt sjuka svenska cancerpatienter sätter i dag sitt hopp till nya mediciner som är på väg. Samtidigt ser vi stora brister i introduktionen av nya läkemedel i Sverige. Regeringen ska utreda frågan, men det behövs nya lösningar nu. Alla sjuka har inte råd att vänta. Frågan som behöver ställas är – vem är beredd att… Läs vidare

Nominera till Årets cancernätverkare 2017

Hedersutmärkelsen tilldelas en person eller verksamhet som genom sitt engagemang stöttar Nätverket mot cancers målsättning att stärka patientens inflytande och möjligheter till optimal vård. Nu har Du chansen att nominera en person eller en verksamhet som du tycker ska få hedersutmärkelsen. Utmärkelsen kommer att delas ut vid Världscancerdagen den 4 februari 2017 och består av ett diplom… Läs vidare