Almedalsprofilen: Patientföreträdaren

Nätverket mot cancers ordförande Katarina Johansson har intervjuats i Vårdrapporten 2016 där hon lyfts fram som patientföreträdaren i Almedalsprofilen. Mycket har hänt i Almedalen under de tio år som Katarina Johansson har varit med. Då, 2006, höll hon i ett seminarium som lockade ett 30-tal deltagare, vilket ansågs vara bra. Nu, 2016, kommer 100–200 personer… Läs vidare

Fler med kronisk cancer ställer nya krav på vården

Primärvården måste stärkas för att kunna ta hand om den ökade grupp människor som lever med kronisk cancer. Cancercertifierade vårdcentraler är ett förslag på lösning. Under vårt seminarie ”Kronisk cancer – vem tar ansvar för patienten?” som vi arrangerade i Almedalen tillsammans med Dagens medicin diskuterades hur vården kan ta hand om denna stadigt ökande patientgrupp.… Läs vidare

Inget sjukhus ska operera färre än 100 fall per år och cancersjukdom!

Övrigt

Tumörkirurger som gjort många operationer av svår cancer får fler patienter att överleva. I Göteborg förbättrades överlevnaden vid avancerad äggstockscancer från 40 % till 61 % efter att operationerna började utföras av ett fåtal kirurger. Men det går långsamt i Sverige med centraliseringen av avancerad cancerkirurgi. I länder som Storbritannien, Nederländerna och Danmark har den… Läs vidare

Cancerstudier i Sverige

Övrigt

Regionala Cancercentrum har lanserat en ny e-tjänst – Cancerstudier i Sverige –  som ska göra det lättare för både vården och patienter att hitta information om pågående kliniska studier inom cancervården. Cancerstudier i Sverige har utvecklats i samarbete med Nätverket för universitetssjukhusens prövningsenheter inom onkologi (NASTRO). Det ligger både i sjukvårdens och patienternas intresse att… Läs vidare