11

Katarina Johansson, ordf Nätverket mot cancer, och Anders Lönnberg, Regeringens nationella samordnare Life Sciense (livsvetenskap)