6

Katarina Johansson, ordf Nätverket mot cancer och moderator Lennart Persson