8

Gabriel Wikström (S) Folkhälso-, sjukvård- och idrottsminister