Medicinska Riksstämman 2012

Aktiviteter

Nätverket mot cancer medverkade på Medicinska Riksstämman, Stockholmsmässan Älvsjö, onsdag 28 november – fredag 30 november 2012. I vår monter berättade vi om Nätverket mot cancer och sålde vår bok TID för liv.