Stödgrupper

De som är medlemmar i föreningar har sökt sig dit för att de behövt stöd av andra med samma erfarenhet av cancersjukdom. Stödverksamheten inom föreningarna är en omfattande och viktig verksamhet och bygger på att dela den egna erfarenheten av sjukdomen.

Stöd erbjuds genom telefonsamtal, personliga möten, gruppmöten och andra aktiviteter. På Facebook finns många grupper för cancerberörda som föreningarna driver. Här diskuteras flitigt. Stora problem varvat med små – sjukdom, behandling, vardagslivet, familj och jobb. Här luftas ilska, glädje och sorg, här ges råd och tips.

Föreningarna är en stor kunskapskälla för cancerpatienter och närstående. De arbetar med informations-och kunskapsförmedlande verksamhet och utgör ett komplement till sjukvården. Det är önskvärt att sjukvården informerar om föreningarna samtidigt som cancerdiagnos ges, att vården fungerar som en länk mellan patienter och föreningar.

Här finns kontaktuppgifter till Nätverket mot cancers medlemsorganisationer och på Cancercentrum hittar du ännu fler patientföreningar.

Saknar du en patient- och närståendeförening?

I Nätverket mot cancer arbetar vi tillsammans för att lyfta cancerfrågor för alla cancerpatienter. Har du en cancersjukdom som det idag inte finns någon patient- och närståendeförening för?

Kontakta oss gärna på stodgrupp@natverketmotcancer.se.