”Stoppa den kraftiga ökningen av bröstcancer” – viktig debattartikel i DN 1 november

Övrigt

I en debattartikel i Dagens Nyheter idag den 1 november, skriver bland annat flera cancerläkare och representanter för patienter att den kraftiga ökningen av bröstcancer kan och måste stoppas. Se utdrag från artikeln nedan. Läs hela artikeln här!

… År 2011 diagnostiserades 8 300 bröstcancerfall i Sverige och antalet fall ökar år från år. I dag satsas nästan inga resurser på att förebygga insjuknandet i bröstcancer trots att det finns möjligheter att skapa ett effektivt förebyggande program.

Trenden kan vändas. Antalet kvinnor som varje år drabbas av bröstcancer ökar. Ändå görs inget för att bromsa utvecklingen och vända den till en minskning. Stora resurser läggs på att bota sjukdomen, men samhället måste också satsa på att minska antalet som insjuknar, skriver läkare och representanter för patienter …

… I dag saknar Sverige en strategi för att minska det ökande antalet bröstcancerfall trots att det finns möjligheter att påverka insjuknandet. Vi anser att det finns mycket som skulle kunna göras för att vända denna negativa trend:

  • Starta ett pilotprojekt vars mål är att identifiera den optimala medicineringen, som ger den största riskreduktionen och den minsta biverkningsfrekvensen.
  • Planera ett nationellt program, parallellt med mammografiscreeningprogrammet, vars mål är att förebygga insjuknandet i bröstcancer.

Debattartikeln är undertecknad av Per Hall, professor, Karolinska Institutet, Signe Borgquist, specialistläkare, docent, Skånes Onkologiska Klinik, Lund, Karin Leifland, chef mammografi, Unilabs Sverige och Elizabeth Bergsten Nordström, ordförande, Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO.

Läs hela artikeln här!