Stora skillnader i cancervården, artikel i Svenska Dagbladet 30 oktober

Övrigt

I en ny rapport larmar Socialstyrelsen om stora regionala skillnader i väntetid för cancerpatienter. I vissa delar av landet väntar cancersjuka betydligt längre på behandling. Personer som drabbats av prostatacancer får vänta 70 dagar längre i Stockholm jämfört med Västra Götaland.

Peter Nylund från Höör i Skåne är patientföreträdare i organisationen ILCO, som försöker förbättra patientperspektivet för bland annat tarmcancerdrabbade. Han berättar att han skickades hem två gånger med fel diagnos. Hemorrojder och tarmkatarr var i själva verket ändtarmscancer.

– Det gick fyra månader mellan min första kontakt med vårdcentralen tills en läkare upptäckte tumören. Sedan blev det ännu en månads väntan på behandling efter diagnosbeskedet.

Peter Nylund fortsatte att leva som vanligt för att få dagarna att gå. Men berättar att han ständigt tänkte på cancern och döden. Väntan på operationen skapade ångest för honom och hans familj.

– En annars så fin högtid som jul- och nyårshelg blev en ständig plåga. Det gick inte att sluta tänka på cancern. Åtta veckors väntan på operation är alldeles för länge och inte acceptabelt.

Peter Nylund anser att primärvården är en viktig länk i kedjan. Han är övertygad om att tidig misstänksamhet vid symptom och snabb remiss till specialist innebär ökad chans till överlevnad.

Läs hela artikeln här