Temadag 4 oktober – Nya broar att bygga i cancervården

Aktiviteter

Vad är rätt väg när cancerstrategin ska bli en regional cancerplan?

Nu pågår arbetet med att omsätta orden i den nationella cancerstrategin till konkret handling i form av regionala cancerplaner. Välkommen till en temadag som ger en inblick i arbetet med cancerplanen i sjukvården i södra Sverige, med utblickar över andra sidan sundet. Vad har dansk cancervård att lära den sydsvenska?

Ur programmet:

  • Lägesrapport om arbetet med en regional cancerplan i södra Sverige. Mef Nilbert, chef Regionalt cancercentrum syd.
  • Pakkeforløb och Kraeftplan III – en lektion i cancervård på danska. Frede Olesen, formand, Kræftens bekempelse.
  • Diskussion: Hur lyckas vi i arbetet för att minska ledtiderna i cancervården? Jesper Stenberg, bitr divisionschef, kirurgkliniken, Skånes universitetssjukhus, Stefan Rydén, bitr chef RCC syd,Katarina Johansson, ordförande Nätverket mot cancer, Jens Enoksson, regional processledare för patologin, RCC syd, Inga Nilsson, ansvarig läkare, Diagnostiskt centrum.
  • Professionens makt – vem bestämmer hur vården ska se ut?Mette Yilmaz, överläkare, formand, Dansk Colorectal Cancer Gruppe, Ingvar Syk, ord förande i Sydsvenska kolorektal-cancergruppen, Lisa Rydén, ordförande i Sydsvenska bröstcancergruppen, samt företrädare för Dansk Bryst Cancer Gruppe.
  • Diskussion: Hur får vi med oss professionen i arbetet med förverkligandet av cancerstrategin? Harald Roos, divisionschef vör kirurg- och onkologidivisionen, Skånes universitetssjukhus, Martin Söderberg, överläkare, onkologkliniken, Centrallasarettet i Växjö, Marie-Lois Ivarsson, verksamhetschef, kirurg- och onkologkliniken, Hallands sjukhus, Katarina Sjövall, ansvarig för kontaktsjuksköterskorna, onkologkliniken, Skånes universitetssjukhus, samt en företrädare för Landstinget Blekinge.
  • Rundabordsdiskussioner med efterföljande hearing och slutdiskussion med politiska företrädare i Södra sjukvårdsregionen.

Datum: Fredagen den 4 oktober 2013, kl 9.00–16.00.
Plats: Katrinetorp landeri, Katrinetorp allé 1, Malmö.
Deltagaravgift: 695 kronor + moms för prenumeranter på Dagens Medicin. Ordinarie pris: 895 kronor + moms.

Läs inbjudan här