Twittra under Almedalsveckan om väntetiderna i cancervården på #vargoddroj

Almedalen

Cancerpatienter i Sverige får vänta längre än i de flesta andra länder i Europa på sin diagnos. Onödigt långa väntetider och fördröjd behandling skapar ångest och oro hos patienterna och deras familjer, och riskerar att försämra chanserna att överleva.

Nätverket mot cancer bjuder in till ett seminarium som diskuterar orsakerna till de långa utredningstiderna, och vad som krävs för att det ska ske en förändring.

DAG: tisdagen den 2 juli, 2013
TID: klockan 8.30-10.00 (frukost serveras från 8.00. Seminariet startar 8.30)
LOKAL: Hälsotorget, Restaurang Burmeister, vid Donners Plats, med ingång från Tage Cervins gata 3. MODERATOR: Mikael Nestius, chefredaktör Dagens Medicin

MEDVERKANDE
Mia Frisk (KD), landstingsråd i Landstinget i Jönköpings län,
Gunilla Gunnarsson, Samordnare cancerstrategi, Sveriges Kommuner och Landsting,
Roger Henriksson, professor, chef RCC Stockholm/Gotland,
Katarina Johansson, samordnare, Nätverket mot cancer,
Bärbel Jung, Överläkare, med dr, kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping,
Ingrid Lennerwald (S), 1:e vice ordförande, Sjukvårdsdelegationen SKL
Niels Lynöe, professor i medicinsk etik, Karolinska Institutet
Peter Nylund, patientföreträdare ILCO och Nätverket mot cancer.

Twitter: #vargoddroj #dmagenda

Varmt välkommen! Vi bjuder på frukost!

Seminariet genomförs i samarbete med Dagens Medicin.