Upprop för riktad cancerbehandling

Almedalen

Vi vill att regeringen och riksdagen tar ett nationellt ansvar för att se till att det finns resurser till riktad cancerbehandling. Det handlar både om tillgång till målsökande läkemedel och en individuellt anpassad behandling för varje cancerpatient.

Nationella riktlinjer för cancervården har inneburit en bättre samordning i landet i stort, men det kan dessvärre finnas en motsättning mellan nationella prioriteringar och den enskilda patientens behov. Vi anser därför att det är viktigt att säkerställa att en ökad samordning verkligen leder till minskade orättvisor i cancervården.

Gör din röst hörd! Delta i vårt upprop till politikerna här!

Läs här vad människor runt om i Sverige har skrivit till politikerna