Välbesökt på Allians mot cancer i Almedalen

Almedalen
Gabriel Wikström

Gabriel Wikström

Under tisdagen den 5 juli arrangerade vi i Nätverket mot cancer två seminarier i Almedalen där ett av dem var vår nya mötesplats Allians mot cancer.

-Det finns många saker att vara oense om, men en sak borde vi vara ense om och det är att bekämpa cancer!

Det sa sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) när han deltog på ”Allians mot cancer”, mötesplatsen och minglet i Almedalen där 200 personer deltog.

-En fantastisk uppslutning, vi är glada för att så många kom för att diskutera hur kan vi skapa en hållbar utveckling av cancervården. Detta visar hur viktigt det är med samarbete, vi från patientsidan vill vara medskapande till en ännu bättre cancervård, sa Katarina Johansson, ordförande Nätverket mot cancer, efteråt.

Gabriel Wikström höll ett kort inledningsanförande där han uttryckte glädje över att det i Sverige nu finns en stark uppmärksamhet kring cancer.

-Utmaningarna är gigantiska och det är helt avgörande att vi kan arbeta mer förebyggande för att vi inte ska ställas inför oerhört tuffa prioriteringar, sa Gabriel Wikström.

Den första paneldiskussionen kom att handla mycket om kompetensförsörjning, dvs. behovet av utbildad, kompetent personal.

-Sverige behöver en återställare när det gäller andelen specialistutbildade sjuksköterskor. Det är helt horribelt att andelen sjunkit med 20 % de senaste 20 åren. Det påverkar alla som finns i vården. Vi behöver återställa det och även utveckla det, konstaterade Johan Larson, vice ordförande i Vårdförbundet.

Fr.v Katarina Johansson, Gabriel Wikström, Cecilia Widegren, Johan Larson och Patrik Göransson.

Fr.v Katarina Johansson, Gabriel Wikström, Cecilia Widegren, Johan Larson och Patrik Göransson.

Även den andra paneldiskussionen rörde till viss del sjukvårdens organisation.

-Allt kan bli bättre, frågan är hur. Ska vi få en bättre cancervård handlar det om bättre organisation, ledarskap inom vården och medbestämmande där patientgrupper kommer in tidigare i vårdplaneringen och där man känner att man är med och planerar sin vård. Vi måste också bli snabbare på att föra in nya behandlingar som fungerar bra, sa Pernilla Gunther (KD), ledamot riksdagens näringsutskott.

Heidi Stensmyren, ordförande Läkarförbundet, vill se handlingskraft.

-Vi behöver sätta ambitiösa mål och vara konkreta. Vi klarar att göra cancervården bättre, vi ska ha på plats en välfungerade och effektiv vårdkedja för hela cancerområdet 2030. Vi ska dit! Vi ska inte nöja oss med att vi ska ha en trevlig arbetsgrupp, så är det inte. Vi måste ha konkreta förslag och hålla ut ända in i kaklet. Vi behöver resurser, kompetent personal på plats som är påläst och har de bästa verktygen, konstaterade hon.

Professor Roger Henriksson, chef Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland, var inne på samma linje.

-Jag har en skyldighet som RCC-chef att utmana det vi tycker är orättvist, att utmana Läkarförbundet och vår egen profession. Vården har tillsammans med patienten stort makt att genomföra de förändringar vi pratar om. Vi måste göra verkstad och vi ska bygga vår verksamhet på vetenskap och beprövad erfarenhet, sa Roger Henriksson.

Fr v Roger Henriksson, Pernilla Gunther, Gunilla Gunnarsson, Kerstin Holmberg, Margareta Haag, Heidi Stensmyren, Helena Pepa och Anders Åkesson.

Fr v Roger Henriksson, Pernilla Gunther, Gunilla Gunnarsson, Kerstin Holmberg, Margareta Haag, Heidi Stensmyren, Helena Pepa och Anders Åkesson.