Vår HTA-broschyr är klar!

Övrigt

Du som drabbad eller du som är anhörig till någon som fått cancer har helt unik kunskap och erfarenhet. När nya metoder och mediciner utvärderas inom cancervården är det viktigt att din röst blir hörd.

Kunskap och erfarenhet som är viktig när myndigheter fattar beslut om vilka nya tekniker som ska införas i sjukvården, vilka mediciner som ska omfattas av högkostnadsskyddet, vilka metoder man ska rekommendera och vilka man inte ska rekommendera och vilka förebyggande undersökningar som samhället ska satsa på.

Det är detta som kallas HTA eller Health Technology Assessment. I vår broschyr om HTA-processer lär du dig mer om hur du gör din röst hörd. Ladda ner vår broschyr här.