Världcancerdagen 4 februari

På den internationella World Cancer Day den 4 februari 2012 genomförs runt om i världen många arrangemang med syfte att sätta fokus på cancerfrågor. I Sverige arrangerar Nätverket mot cancer ett heldagsseminarium om cancer på Världscancerdagen den 4 februari på Berns Salonger i Stockholm. Seminariedagen bjuder bland annat på flera föredrag och en paneldiskussion om cancer med syfte att följa upp regeringsförklaringen med tonvikt på resurser och resursfördelning inom cancervården.

För program och anmälan till Världscancerdagen, se här.