Världscancerdagen 2010

2010 års upplaga av Världscancerdagen hade sitt huvudfokus på de tre områden som Nätverket mot cancer prioriterade inför valet: patienträttigheter, en rättvis cancervård samt cancerprevention.

Det blev två intressanta föredrag och två olika paneldebatter – en med fokus på cancerprevention med inbjudna opinionsbildare och debattörer, och en debatt med inbjudna politiker fokuserad på orättvisor i vården samt patienträttigheter. I båda panelerna medverkade även medicinska experter.