Världscancerdagen 2011

Världscancerdagen 2011 på Berns Salonger i Stockholm var mycket välbesökt med mer än 180 deltagare, ett tjugotal cancerexperter, politiker och chefer för regionala cancercentra (RCC) , samt de flesta cancerpatientföreningarna på plats.

Det bjöds på flera intressanta föredrag och två paneldebatter – en med fokus på hur sociala media kan stärka cancerpatientens röst, med inbjudna cancerbloggare men även anhöriga – samt en debatt med inbjudna politiker och chefer för Regionala Cancercentrum som diskuterade Cancervården i Sverige i dag och i framtiden.