Världscancerdagen 2012

Vi bjöd under förmiddagen på intressanta workshops där deltagarna i mindre grupper fick möjlighet att diskutera viktiga frågor som rör cancervården, som exempelvis rehabilitering, kvinnor och cancer eller orättvisor i cancervården. Eftermiddagen ägnades bland annat åt paneldiskussioner med cancerexperter, opinionsbildare och beslutsfattare där vi fokuserade på en av våra kanske allra viktigaste frågor: Hur kan vi förhindra att människor får cancer?