Världscancerdagen 2013

Temat för årets världscancerdag var ”Priset för min cancer – patient, anhörig, samhälle”. Bland annat presenterades resultat från den nya patientundersökningen Cancerenkäten och vi fick höra om anhörigas perspektiv.

Videosammandrag från dagen