Världscancerdagen 2014

Temat för Världscancerdagen 2014 var jämlik vård och rätt till rehabilitering.

2014 var det valår. Det betyder att vi i Nätverket mot cancer lade extra krut på att lyfta cancerpatienterna situation i vården och frågor som berör cancerberörda – såväl patienter som närstående.

Filmer från dagen