Världscancerdagen 2015

Temat för Världscancerdagen 2015 var “Mot cancer – För cancerberörda”.

Innehåll

På Nätverket mot cancers årliga konferens i samband med Världscancerdagen den 4 februari 2015 samlades en stor skara politiker, företrädare för sjukvården, patientföreningar, läkemedelsbranschen, media och andra intresserade för att diskutera hur cancervården kan förbättras.

Det har varit en otroligt givande dag, säger en strålande glad och mycket nöjd Katarina Johansson, ordförande för Nätverket mot cancer. Vi har fått lyssna till många intressanta diskussioner och jag tror att vi lyckats lyfta fram en hel del viktiga ståndpunkter i det kommande utvecklingsarbetet, där syftet är att sätta patientens behov i fokus och anpassa vård och forskning efter det. Det är många positiva krafter i rörelse nu!

Först ut var Gabriel Wikström (S), folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministersamt dennes företrädare på posten, Göran Hägglund (KD), tidigare socialminister.

Den nationella cancerstrategin som påbörjades 2008 under Alliansens regeringsinnehav, har varit en lyckosam process som också stöds av den nuvarande regeringen. En viktig del av strategin var införandet av sex regionala cancercentra, RCC. Under konferensen återkommer deltagarna gång på gång hur uppskattat RCC och dess arbete är, oavsett om man är politiker, profession eller patientföreträdare!

Det framkommer mycket höga förhoppningar på att RCC ska driva hela förändringen i vården. Det vilar ett tungt ansvar på dessa sex grupperingar. Vi har en plats vid bordet och kommer göra allt vi kan för att pusha utvecklingen. Men det tar tid, tid som cancerpatienter inte har, framhåller Katarina Johansson. För att snabba på utvecklingen och se till att vården är jämlik oavsett var i landet du bor, anser vi att nationella riktlinjer, standardiserade vårdplaner och nationella vårdprogram ska vara tvingande för landstingen.

Under konferensen återkom också behovet av ökad dialog och samarbete mellan alla inblandade aktörer i vården, inom en rad frågor.

En person som outröttligt driver på samarbete är årets pristagare av Nätverket mot cancers nyinstiftade utmärkelse “Årets Cancernätverkare” professor Roger Henriksson, chef för RCC Stockholm/Gotland. Vi behöver många fler eldsjälar som honom!

Dagens program med filmreportage

13.00 Inledning

Katarina Johansson ordförande Nätverket mot cancer och Fredrik Hed medicinsk frilansjournalist och dagens moderator, hälsar välkommen.

13.10 Framtidens cancervård och Nätverket mot cancers prioriterade krav

Medverkande: Gabriel Wikström (S) folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister, Göran Hägglund (KD) partiledare, tidigare socialminister, Hasse Sandberg, intressepolitisk talesperson Nätverket mot cancer.

14.00 Vägen till framtidens cancervård

Panelsamtal mellan patientföreningsföreträdare och sjukvården.
Medverkande: Gunilla Gunnarsson, cancersamordnare SKL och ordförande RCC i samverkan, Roger Henriksson, chef RCC Stockholm Gotland, professor, överläkare, Maria Hellbom, Regional patientprocessledare, RCC Syd, psykolog. Kristina Finnilä, specialistsjuksköterska cancervården, Karolinska Universitetssjukhuset, Ove Andersson, ordförande Svenska Distriktsläkarföreningen, Margareta Haag 2:e vice ordförande Nätverket mot cancer.

14.30 Paneldebatt

Lena Hallengren (S), riksdagsledamot, ordförande Utbildningsutskottet, Penilla Gunther, (KD), riksdagsledamot, Socialutskottet och Näringsutskottet, Anders W Jonsson (C) riksdagsledamot, Socialutskottet, Anders Åkesson (MP) regionråd Skåne, Anna Starbrink (FP), landstingsråd Stockholms läns landsting, Karin Lundström(S), landstingsråd Västerbottens läns landsting.

15.00 ”Stanna kvar”

John Strand, ung och cancerberörd berättar till musik om sin cancerresa som närstående.

15.10-15.40 Paus med mingel

15.40 Ger bra forskning bra cancervård?

Panelsamtal: Roger Henriksson, chef RCC Stockholm Gotland, professor, överläkare, Annika Sjövall, överläkare, kirurg, Karolinska Universitetssjukhuset, överläkare Anders Blank, VD, Läkemedelsindustriföreningen, Kerstin Holmberg, vice ordförande Nätverket mot cancer.

16.10 Vad förenar och vad skiljer er åt?

Paneldebatt: Emma Henriksson (KD) ordförande Riksdagens Socialutskott, Veronica Palm (S) vice ordförande Riksdagens Socialutskott, Mats Eriksson (M) ordförande Sjukvårdsdelegationen SKL samt regionråd Halland, Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), landstingsråd Örebro Läns Landsting.

17.00-17.30 Ceremoni – Årets cancernätverkare presenteras

Intervjuer

Intervjuer med Gabriel Wikström (S), folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister, Göran Hägglund (KD), partiledare, tidigare socialminister, och Emma Henriksson (KD), ordförande Riksdagens Socialutskott. Frågor som ställs i intervjuerna:

  • Anser du att tvingande nationella vårdprogram är en framkomlig väg mot jämlik vård?
  • Hur kan cancerpatienter garanteras att standardiserade vårdplaner följs?
  • Vem säkerställer att informationsplikten i patientlagen följs, att patienten får information och uppfattar informationen på rätt sätt?

Ladda ner program och sammanfattning

Bilder från dagen