Världscancerdagen 2016

Program

Ladda ner utskriftsvänligt program

12.00 Registrering, utställningarna öppnar

13.00 Inledning

Katarina Johansson, ordförande Nätverket mot cancer och moderator Lennart Persson hälsar välkommen.

13.15 Jämlik hälsa och bättre cancervård

Ett samtal om cancerberördas behov och Regeringens satsningar.

Medverkande: Gabriel Wikström (s) Folkhälso-, sjukvård- och idrottsminister och Katarina Johansson, ordförande Nätverket mot cancer

14.00 – 16.30 Cancerpatienten och cancervården

En programpunkt med fokus på patientens ställning och att leva med cancer.

Cancerpatienten och cancervården: Patientens drömteam eller cancervårdens?
Patientens inflytande i vården ska stärkas, det säger både politiker och sjukvårdens företrädare. Det är dags att gå från läkarrond till patientrond, att patienten är en självklar och naturlig del i det multidisciplinära teamet.

Medverkande: Elisabeth O Karlsson, Verksamhetschef Cancercentrum, Norrlands universitetsjukhus, Cecilia Olsson, ordförande Sjuksköterskor i Cancervård,Maria Pliakas, ordförande Sektionen för Onkologisk och palliativ fysioterapi, Fysioterapeuterna. Margareta Haag, vice ordförande Nätverket mot cancer, med flera.

Cancerpatienten och cancervården: Vuxna barncanceröverlevare – hur blir livet?
Ett samtal om behovet av psykosocialt stöd hos de barn och tonåringar som drabbas av cancer och deras föräldrar.

Medverkande: Marika Cassel, Råd och stöd, koordinator Barncancerfonden, Erik Ågren patientföreträdare Barncancerfonden.

14.40 – 15.10 Paus, besök på utställningarna

15.10 – 16.00 Cancerpatienten och cancervården: Cancervården flyttar hem
Det sker mycket i svensk cancervård för närvarande. Nya, effektiva läkemedel, möjliggör att patienter kan leva hemma längre med bibehållen livskvalitet. Hur kan hälso- och sjukvården kan anpassa sig till att en allt större del av cancervården kan utföras utanför sjukhusen?

Medverkande: Göran Stiernstedt, Regeringens nationella samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården, Roger Henriksson, professor chef Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland, Maria Hellbom, verksamhetschef Regionalt centrum, Cancerrehabilitering Stockholm, Martin Williamsson, projektledare patientens egen provhantering, Lise-Lott Eriksson, Nätverket mot cancer.

16.00 – 16.30 Cancerpatienten och cancervården: Paneldiskussion
Medverkande: Dag Larsson (S) ordförande SKL:s sjukvårdsdelegation, landstingsråd Stockholms län, Emma Henriksson (KD) ordförande Riksdagens socialutskott, Anna-Lena Sörenson (S) vice ordförande Riksdagens socialutskott, Anna Starbrink (L) Hälso- och sjukvårdslandstingsråd, Stockholm, Robert Winroth (MP) Innovationslandstingsråd, Västerbotten, Heidi Stensmyren, ordförande Läkarförbundet, Margareta Haag, vice ordförande Nätverket mot cancer.

16.30 – 17.15 Dags för Sverige att återta täten i cancerforskningen

Nya innovationer inom diagnostik och behandling har radikalt förbättrat möjligheten att behandla och bota svårt cancersjuka patienter där det bara för några år sedan inte fanns mycket annat att erbjuda än god omvårdnad.

Medverkande: Anders Lönnberg, Regeringens nationella samordnare Life Sciense (livsvetenskap), Lena Hallengren (S) ordförande Riksdagens utbildningsutskott, Niklas Wykman (M) ledamot Riksdagens skatteutskott, Rune Toftgård, professor och koordinator för Stratcan, strategiska forskningsprogrammet inom cancer vid Karolinska institutet, Roger Henriksson, professor, Svensk onkologisk förening, Eva Eliasson, LIF:s onkologigrupp, Kerstin Holmberg, vice ordförande Nätverket mot cancer

17.15 – 17.30 Ceremoni – Årets cancernätverkare presenteras

Överlämnande av hedersbevisning och tacktal samt avslut av dagen.

Ett stort tack till stödjande företag

Världscancerdagen blir möjlig tack vare de stöd Nätverket mot cancer får i samband med arrangemanget. Vi vill därför passa på att tacka de företag som stödjer oss i vårt arbete, läs gärna mer om dem här.

Ladda ner utskriftsvänligt program