Vilket parti har bästa cancervården 2016?

Nätverket mot cancer har betygsatt partiernas budgetförslag för cancervården 2016. I vår bedömning har vi utgått från tre kriterier och betygen som delas ut är icke godkänt, godkänt och väl godkänt.

L C M KD SD S,MP,V
Insatser mot den ojämlika cancervården G G VG VG VG VG
Kunskap om att patientens behov och rättigheter behöver vara i centrum IG G VG G G VG
Beredskap för att klara av att långsiktigt ge bästa cancervården G IG G G G G

Bäst är partiernas budgetförslag vad gäller insatser mot den ojämlika vården i Sverige, fem av sju får VG. Här finns förslag om att förstatliga sjukvården (KD) och att koncentrera den avancerade cancersjukvården (M).

Läs gärna mer om vår betygsättning på Aftonbladet.se och se vår pdf med den fullständiga informationen för varje betyg.