Tidigare aktiviteter

Aktiviteter genom åren

Vår vision – Nollvision Cancer

Ett samhälle fritt från cancer. Ett samhälle där alla erbjuds samma möjlighet till prevention, diagnosticering, behandling, vård och omsorg, rehabilitering, palliativ vård och social trygghet.