Vårdens 100 mäktigaste

Dagens Medicin, ledande nyhetstidning för svensk sjukvård, listar varje år sjukvårdens mäktigaste personer. För tredje året i rad är Nätverket mot cancers ordförande med bland de 100 mäktigaste. På Maktlistan 2019, som publiceras i dag, finns Margareta Haag i egenskap av ordförande i Nätverket mot cancer med på platserna 51-100 som listas utan inbördes ordning.… Läs vidare

Margareta Haag i Onkologi i Sverige

Tidningen ”Onkologi i Sverige” som är en oberoende tidning för svensk cancervård har skrivit en artikel om Nätverket mot cancer och vår ordförande Margareta Haag. Utdrag från artikeln: Att kalla Margareta Haag internationell är ett kraftigt understatement. Det går snabbare att räkna upp länder hon inte besökt och/ eller bott i än motsatsen. Hon har… Läs vidare

Enkät om förebyggande av cancer

Patientens röst

Hjälp cancerforskningen på en minut. Svenska forskare jobbar hårt för att försöka stoppa cancer. Men nu behövs även din hjälp. Kan du, snälla, svara på fyra snabba frågor om dina hälsovanor. Du svarar anonymt – men dina svar är viktiga för att kunna förstå orsakerna till olika cancerformer. Svara på enkäten >>

Debatt: Undermåliga förslag om läkemedel

Debatt

Betänkandet från läkemedelsutredningen är komplicerat och tilltrasslat, och det är anmärkningsvärt att utredningen heltDsaknar patientperspektiv. Den statliga läkemedelsutredningen, som blev klar strax efter årsskiftet, håller inte måttet. Utred­ningen får underkänt av flera remissinstanser, bland andra be­rörda patientorganisationer, som anser att de förslag som presenteras inte är tillräckliga för att vi ska få en jämlik, effektiv… Läs vidare

Debatt: Agera för en bättre sjukvård, Lena Hallengren

Debatt

Vi ligger efter jämförbara länder vad gäller grundläggande politiska åtgärder som krävs för att dra nytta av precisionsmedicin. Vi manar därför regeringen att prioritera frågan, lära av andra länder och agera handlingskraftigt, skriver företrädare för Agenda för hälsa och välstånd. Läs hela vår debattartikel på dagenssamhalle.se.