Sammanfattning från Världscancerdagen 2019

För tionde (!) året i rad arrangerade den intressepolitiska paraplyorganisationen Nätverket mot cancer aktiviteten Världscancerdagen. Året till ära var temat ”Bemötande och omhändertagande i världsklass” och utöver nya Socialministern Lena Hallengren (S) hade årets arrangemang i vanlig ordning attraherat en hel del betydande beslutsfattare av vikt inom Sveriges cancervård. Att arrangera ett event kräver mer… Läs vidare

Peter Strang är årets cancernätverkare 2019

Peter Strang, professor Karolinska Institutet, Palliativt Kunskapscentrum (PKC), Regionalt Cancercentrum (RCC) och Stockholms Sjukhem, får utmärkelsen Årets Cancernätverkare 2019. Motiveringen är bland annat att han ”har värnat om ett bra bemötande och en bra omsorg vid livets slut.” Läs allt om årets cancernätverkare här >>

Världscancerdagen 10 år

Var tionde minut får en ny person ett cancerbesked. Låt oss prata om dessa patienter 365 dagar om året. Forskningen har gjort stora framsteg, många behandlas framgångsrikt och kan fortsätta sina liv med en kronisk cancersjukdom. Men vi måste också våga prata om att cancer fortfarande är en dödlig sjukdom, mer än 35 procent av… Läs vidare

DEBATT: Ge patienter lagliga rättigheter att överleva cancersjukdom

Forskningen kring cancersjukdomar har gjort enorma framsteg. För patienter som drabbas av exempelvis spridd njurcancer har överlevnadschanserna de senaste åren mer än fördubblats. Det som tidigare var en dödsdom för många patienter, kan i dag behandlas framgångsrikt. Njurcancerföreningen, som är den senaste medlemmen i paraplyorganisationen Nätverket mot cancer, konstaterar att detta ger hopp! Läs hela… Läs vidare