Levnadsvanor

Solskolan

Solskola

Svenskarna är bland dem som solar mest i Europa. Vi solar för att bli bruna och attraktiva och vi tror att vi är mindre sårbara för solskador och cancer jämfört med hur andra nationaliteter uppfattar riskerna.

Vet du inte hur snabbt du har ”solat färdigt”? Kom till Solskolan och ta reda på det!

Sol, sommar, värme ger mest positiva signaler. Men tyvärr; solen måste vi vara försiktiga med.

solskolaAtt vistas direkt i solen under sommaren kan vi bara göra under en kort tid.

Många är duktiga på att skydda sig mot solens strålar när de ”solar”. Men det farliga solandet som i förlängning kan ge hudcancer är det omärkbara, dolda solandet, som man inte tänker på.