Vår organisation

Nätverkets styrelse

Kontakta oss gärna på nedanstående uppgifter eller kontakta oss via e-post till oss här.


Margareta Haag
Ordförande
Tel. 070-497 49 09
Lars-Ingvar Johansson
Vice ordförande
Åke Lindahl
Kassör
Tel. 070-342 16 58
Alexandra Andersson
Ledamot
Johanna
Faijersson
Ledamot
Ulrika Jörgensen
Ledamot
Martin Persson
Ledamot

John Stewart
Ledamot

Anne Västgård
Ledamot

Lennart Ivarsson

Suppleant

Styrelsen adjungerar personer med rätt kompetens vid behov för att utföra de projekt som Nätverket mot cancer driver.

Advisory Board

Till sin hjälp har styrelsen även en rådgivande medicinsk grupp, ”Advisory Board”. Denna grupp utses av styrelsen och skall bestå av ledande svenska onkologer samt personer med för cancerpatienter viktig specialitet som speglar medlemsorganisationernas intresseområden som t.ex. hematologi och tumörkirurgi.