Levnadsvanor och cancer

Var tionde minut drabbas någon av cancer. Om vi inte gör något åt vår livsstil kommer dubbelt så många svenskar att leva med cancer år 2030. Det handlar om enkla förändringar i vardagen – som drastiskt minskar risken att få en allvarlig sjukdom. De fem viktigaste faktorerna när det handlar om att förebygga cancer är kost, rökning, alkohol, motion och sol.

Av det man kan påverka själv är rökning den absolut största orsaken till cancer. Det gäller framför allt lungcancer, men även andra cancerformer. Läs mer om Rökning och cancer här!

När det gäller kosten så kan förändrade vanor minska antalet nya cancerfall med 10 procent. Man vet inte exakt om någon typ av livsmedel direkt orsakar cancer, men exempelvis rött kött har visat sig ha ogynnsam effekt, både när det gäller cancer och hjärt- och kärlsjukdomar. Men man har sett att mat med nordiskt ursprung skyddar mot cancer. Läs mer om Kost och cancer här!

Vad gäller alkohol så visar forskningen att exempelvis vart tionde fall av bröstcancer i Danmark beror på för stort alkoholintag. Danska kvinnor dricker lite mer än svenska kvinnor, men skillnaden är inte så stor. Läs mer om Alkohol och cancer här!

När det gäller fysisk aktivitet är sambanden också mycket tydliga. Forskning visar att fyra timmars motion varje vecka förebygger 25 procent av nya bröstcancerfall. Motionen kan fördelas över veckan och behöver inte vara högintensiv. Läs mer om Motion och cancer här!

När det gäller sol och hudcancer så är det allra viktigaste att se till att man aldrig bränner sig och att inte sola solarium. För att vara på den säkra sidan så är det klokt att inte vara i solen mitt på dagen. Läs mer om Solskolan här!

Forskningsresultat presenteras ofta för de mer vanliga cancerformerna, för att många fler studier gjorts och på ett större antal människor. Men läkarvetenskapen är överens om att livsstilsfaktorer påverkar alla typer av cancer, i olika utsträckning.

Emellanåt kan vi läsa om olika substanser eller preparat som sägs motverka cancer, och denna information kan ibland vara svår att värdera. För de allra flesta av denna typ av preparat, exempelvis selen, gurkmeja och grönt te finns det inget stöd i forskningen. Men man har funnit att koncentrerad tomat kan ge ett visst skydd mot prostatacancer. När det gäller exempelvis ekologiska produkter så kan man inte påvisa någon effekt på cancer, utan de ska man välja av andra orsaker.

Varje cancerfall är ett cancerfall för mycket, så vi behöver verkligen ändra vår livsstil. För även om vi lyckas genomföra alla dessa förebyggande åtgärder på ett bra sätt så kommer fortfarande någon att få cancer var tionde minut år 2030. Det beror på att vi blir äldre och då hinner exponeras för risker under fler antal år.

Professor Carsten Rose
Divisionschef för Skånes onkologiska klinik och projektledare för Regionalt cancercentrum syd.

Lund, den 3 juli 2012

KRAM i skuggan

Kost, Rökning, Alkohol, Motion och sol

Kost och cancer >

Rökning och cancer >

Alkohol och cancer >

Motion och cancer >

Solskolan >