Samarbeten: Nätverk och organisationer

Medlemskap

 


Nätverket mot cancer är medlem i den oberoende tankesmedjan TobaksfaktaAlla har rätt till information om tobak och om tobaksindustrins arbetsmetoder. Därför finns Tobaksfakta – oberoende tankesmedja. Tobaksfakta är en ideell förening som samarbetar med 17 medlemsorganisationer. Vår framtidsvision är ett tobaksfritt samhälle.


 


I syfte att bidra till ökad hälsa och välstånd i Sverige har Nätverket mot cancer och 30 andra organisationer gått ihop för att samverka under Forska!Sveriges ledning. Organisationerna, som representerar akademi, vård, näringsliv, fackförbund samt patient- och andra intresseorganisationer (däribland Nätverket mot cancer), samverkar långsiktigt för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.

Läs nyheter från Forska Sverige här >>>

 


 

Forum för Health Policys representerar en bredd av områden inom hälso- och sjukvården, från patientföreningar, arbetsgivar- och fackförbund till vårdgivare, myndigheter och läkemedelsbolag. Som medlem får vi en plattform att lyfta frågor som är viktiga inom hälsa, sjukvård och omvårdnad. Samtidigt ges oss möjlighet att i kreativa workshops och informella träffar möta och föra dialog med personer med andra perspektiv. I interaktionen däremellan skapas nya tankar och idéer. Medlemskapet ger oss också tillgång till Forums nätverk av både nationella och internationella forskare. Via dessa ges en inblick i vilken forskning som pågår, både i och utanför Sverige, inom olika discipliner såsom management, folkhälsa, ekonomistyrning, informatik och e-Hälsa. Sammantaget syftar forumet till att vara ett robust stöd i ett kunskapsbaserat beslutsfattande, både i medlemmarnas egna organisationer och i hälso- och sjukvårdspolitiken i stort.I bred samverkan med sjukvård, akademi och näringsliv bygger GMS en infrastruktur som möjliggör förbättrad diagnostik, individanpassade behandlingsval och forskning inom området precisionsmedicin. GMS fokuserar till en början på bred gensekvensering vid bland annat cancer, sällsynta diagnoser och infektionssjukdomar.

 


Partnerskap


Nätverket för Nationell Canceragenda

I syfte att främja klinisk forskning som en integrerad del av cancersjukvården så ingår vi som en aktiv part i Nätverket för en Nationell Canceragenda, en fristående sammanslutning av organisationer som representerar forskning, sjukvård, näringsliv och patienter på cancerområdet. Denna samverkan har som mål att förstärka forskningens roll och göra Sverige till en attraktiv plats för klinisk och basal cancerforskning genom arbete för:

  • en nationell styrning och optimerad struktur av cancersjukvården som möjliggör största möjliga tillgång för patienter till kliniska studier och en jämlik cancersjukvård över hela landet
  • en förstärkt basal spetsforskning och biobankning
  • en högkvalitativ uppföljning av cancerbehandling i realtid med möjlighet att koppla biologiska data och patientdata.

Denna vision skulle kunna realiseras inom ramen för en ny nationell cancerstrategi och skulle sätta Sverige på kartan som ett föregångsland när det gäller integrerad vård och forskning på cancerområdet.

Debattartikel 2015: Dags för Sverige att återta täten i cancerforskningen

Debattartikel 2018: Nationellt kan göra Sverige ledande inom cancerLeading Health Care har ett partnernätverk med verksamma praktiker från ett 30-tal organisationer där vi ingår; myndigheter, beställarorganisationer, utförare, professionsförbund, patientföreningar, branschorgan och läkemedelsbolag. Det finns en uttalad ambition att partnergruppen ska vara heterogen och inkludera alla delar av sektorn.


Patientguiden

Idén Patientguiden utvecklades under arbetet att undersöka vad patienter tycker är viktigt för upplevelsen av kvalitet i vården.

Projektet riktar sig till patientorganisationer och den som kanske just har fått en diagnos, som ska genomgå en behandling, börja utredas eller som vill ha ett lättillgängligt material som kan användas under patientresan. Patientguiden tar upp ämnen som har framhållits som särskilt viktiga av patienter själva och fungerar i första hand som en källa för sådan information som saknas i redan etablerade källor.


Konsumenternas Försäkringsbyrå

Konsumenternas Försäkringsbyrå är helt oberoende och hjälper konsumenter med fakta och information om försäkringar. Om du drabbas av cancer kan du ha rätt till ersättning. Läs mer i Informationsblad till patienter – Konsumenternas Försäkringsbyrå


Vi är stolta över att samarbeta och ha samarbetat med följande fantastiska organisationer genom åren: A Non-Smoking Generation, 1,6 och 2,6 miljonerklubben, Cancerfonden, Clife, Kontinet.se, SMART och SMART Ungdom, Sjuksköterskor i cancervård, SWEDPOS, Regionala Cancercentrum RCC, och många fler.

För mer information om samarbeten välkommen att kontakta oss.