Bli stödmedlem

Nätverket mot cancer består av nationella cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer i Sverige (se ”Medlemmar”) samt har ett särskilt Advisory board för medicinsk expertis bestående av erkända cancerexperter. För dig som inte är medlem i någon organisation eller vill stötta Nätverket mot cancer så finns möjligheten att bli stödmedlem för 250 kr/år. Ansök i formuläret nedan!

Nätverket mot cancer startade som ett projekt 2009 i syfte att genom opinionsbildning och kunskapshöjande aktiviteter lyfta gemensamma frågor för de cancerprofilerade patientföreningarna, samt skapa ett ökat fokus på cancerfrågor såväl politiskt som i media, inför riksdagsvalet i september 2010.

Under 2011 beslutades att Nätverket mot cancer skulle drivas vidare i form av en ideell förening och vi påbörjade arbetet med stadgar. En interimsstyrelse, bestående av representanter från organisationer inom Nätverket mot cancer bildades vid ett nätverksmöte den 26 augusti 2011 då stadgar antogs. Interimsstyrelsen fick i uppdrag att ansöka om organisationsnummer, öppna bankkonto samt arrangera Nätverket mot cancers första föreningsstämma i samband med Världscancerdagen den 4 februari 2012 vilket också skedde.

Stödmedlemsansökan