Nyheter

Kunniga patienter ger bättre forskning

– Alla som arbetar med medicinsk forskning mår bra av att träffa patienter och personligen lär jag mig något varje gång jag träffar patientföreträdare, säger professor Richard Rosenquist Brandell. Foto: Cecilia Österholm Corbascio Nu ska patientmedverkan i...

Storskaliga projekt ska effektivisera användning av hälsodata

Storskaliga projekt ska effektivisera användning av hälsodata

Bättre möjligheter för vården att tidigt ställa rätt diagnos, enklare att överblicka en patients sjukdomshistoria och snabbare framsteg inom forskningen. Det är några av fördelarna med effektivare användning av hälsodata. Nu får tre projekt finansiering av Vinnova med...

En angiverilag underminerar förtroendet för vårdsystemet

Sjukvårdspersonal ska inte behöva anmäla patienter på migrationspolitiska grunder. Stoppa angiverilagen nu, skriver debattörer från flera patientorganisationer.Trots omfattande kritik går regeringen vidare med utredningen om att offentligt anställda ska ange...

Ett liv med god livskvalitet under, efter eller med cancer

Det finns idag många faktorer som kan bidra till en ökad livskvalitet för cancerpatienter. Hälsosamma levnadsvanor kan reducera riskfaktorer för cancer. Screening kan tillse att patienter diagnosticeras tidigt. Vaccination kan reducera cancer, till och med utrota...

Debatt: ”Samverkan med patienter är nyckeln till säker vård”

Debattartikel/ Dagens medicin, 15 september 2023Skapa ett register för att mäta livskvalitet, integrerat i journalsystemet och med möjlighet för patienterna själva att rapportera, föreslår Margareta Haag, Nätverket mot cancer.För att en god patientsäkerhet ska kunna...

E-hälsomyndigheten har fått sju nya regeringsuppdrag

E-hälsomyndigheten har fått sju nya regeringsuppdrag. Tre uppdrag handlar om att den digitala infrastrukturen för hälso- och sjukvården ska bli mer enhetlig. Syftet är dels en effektivare och säkrare vård för patienterna, dels en bättre arbetsmiljö för...

Socialstyrelsen ska kartlägga cancerrehabiliteringen i regionerna

Pressmeddelande från Socialdepartementet27 juli 2023 Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga regional cancerrehabilitering. I uppdraget ingår att stödja implementeringen av de åtgärdskoder för registrering av cancerbehandling som tagits fram för att...

Precisionsmedicin fokus för EU:s Life Science-konferens

Som avslutning för Sveriges ordförandeskap i EU hålls konferensen Life Science i Aula Medica i Hagastaden 26–27 juni. Precisionsmedicin är temat för dessa två dagar och Karolinska Universitetssjukhuset har tillsammans med Karolinska Institutet bidragit i arbetet med...

Tillsammans: Vård & Politik

Tillsammans: Vård & Politik är en mötesplats för välfärdspolitisk dialog om framtidens hälsa, vård och omsorg i Almedalen 2023. Med tyngdpunkt i öppna och perspektivskapande samtal, högt i tak och rika möjligheter till värdefulla möten bjuder vi in till Almedalen...

Interaktiv årsrapport om tjock- och ändtarmscancerscreening publicerad

Den första interaktiva årsrapporten från Svenskt kvalitetsregister för koloskopier och tjock- och ändtarmscancercancerscreening (SveReKKS) har nu publicerats och är en del av kvalitetsmätningen inom det nationella screeningprogrammet för tjock- och ändtarmscancer....

Nätverket mot cancer – ny styrelsen

Nätverket mot cancer genomförde stämma den 25 maj och valde bland annat ny styrelse. "Tack till alla medlemmar som deltog och till er som varit med i styrelse och valberedning under gågna året. Välkommen till er som är nya på olika poster - vi ser fram emot ett gott...

”Anlita patienter för bättre cancerrehabilitering”

Detabbartikel/ Dagens medicin, 9 maj 2023Nätverket mot cancer ser i en kartläggning att hälften av patienterna upplever att de inte ens blivit erbjudna cancerrehabilitering, skriver Margareta Haag och Catharina Barkman.Vi hade hoppats att talesättet ”man ska vara...

RCC lanserar ny digital rapport visar på arbetet mot cancer

Regionala cancercentrum i samverkan lanserar en rapport som visar hur arbetet mot cancer bedrivits de senaste åren och prioriteringar framåt. Eftersom regeringen har aviserat att det planeras för en uppdaterad cancerstrategi kan rapporten användas för att tydliggöra...

Rapport: Brister i uppföljningen av cancerrehabilitering

Artikel i MedTech Av Saga Buskhe den 5 april 2023 11:22 En ny rapport från Nätverket mot cancer pekar på att det finns brister i bland annat uppföljningen och utvärderingen av cancerrehabilitering i landets regioner. Foto: Colourbox   Ifjol påbörjade föreningen...

Rapport: Kartläggning Cancerrehabilitering i Sverige

Rapport om Cancerrehabilitering i Sverige Nätverket mot cancer (NMC) startade 2022 ett arbete om cancerrehabilitering där vi utgick från en av våra prioriterade frågor: att verka för en jämlik och god rehabilitering för alla cancerberörda, såväl patienter som...