Nyheter

Interaktiv årsrapport om tjock- och ändtarmscancerscreening publicerad

Den första interaktiva årsrapporten från Svenskt kvalitetsregister för koloskopier och tjock- och ändtarmscancercancerscreening (SveReKKS) har nu publicerats och är en del av kvalitetsmätningen inom det nationella screeningprogrammet för tjock- och ändtarmscancer....

Nätverket mot cancer – ny styrelsen

Nätverket mot cancer genomförde stämma den 25 maj och valde bland annat ny styrelse. "Tack till alla medlemmar som deltog och till er som varit med i styrelse och valberedning under gågna året. Välkommen till er som är nya på olika poster - vi ser fram emot ett gott...

”Anlita patienter för bättre cancerrehabilitering”

Detabbartikel/ Dagens medicin, 9 maj 2023Nätverket mot cancer ser i en kartläggning att hälften av patienterna upplever att de inte ens blivit erbjudna cancerrehabilitering, skriver Margareta Haag och Catharina Barkman.Vi hade hoppats att talesättet ”man ska vara...

RCC lanserar ny digital rapport visar på arbetet mot cancer

Regionala cancercentrum i samverkan lanserar en rapport som visar hur arbetet mot cancer bedrivits de senaste åren och prioriteringar framåt. Eftersom regeringen har aviserat att det planeras för en uppdaterad cancerstrategi kan rapporten användas för att tydliggöra...

Rapport: Brister i uppföljningen av cancerrehabilitering

Artikel i MedTech Av Saga Buskhe den 5 april 2023 11:22 En ny rapport från Nätverket mot cancer pekar på att det finns brister i bland annat uppföljningen och utvärderingen av cancerrehabilitering i landets regioner. Foto: Colourbox   Ifjol påbörjade föreningen...

Rapport: Kartläggning Cancerrehabilitering i Sverige

Rapport om Cancerrehabilitering i Sverige Nätverket mot cancer (NMC) startade 2022 ett arbete om cancerrehabilitering där vi utgick från en av våra prioriterade frågor: att verka för en jämlik och god rehabilitering för alla cancerberörda, såväl patienter som...

Det rehabiliterande samhället

Förslag till en ny syn på cancerrehabilitering I denna rapport, framtagen av Mats Tyrstrup, Fatane Salehi och Majid Asgari, får vi ett genomarbetat och vidgat perspektiv på rehabilitering under och efter cancersjukdom. Genom att arbeta gränsöverskridande visar de hur...

Integrera rehabilitering i hela vårdprocessen

Artikel från Dagens Medicin | 3 februari 2023 Vi måste sluta slösa värdefulla vårdpengar på att komponera nytt. Sverige bör tydligare stärka och integrera rehabilitering i hela vårdprocessen – och över diagnosgränserna. Ett steg är att sluta dubbelproducera...

EU-planen lyfter screening

Artikel ur Kampen mot Cancer,1 februariFörfattare: Margareta Haag En fin gest vi individer kan göra för våra medmänniskor är att uppmana dem att delta i nationella screeningprogram.   På EU-nivå jobbas det flitigt på många håll för att stötta medlemsländerna så att...

”Inför screening mot fler sorters cancer – och snabbt”

DN DEBATT 1/2. Under 2021 passerade cancer för första gången hjärt-kärlsjukdomar som den vanligaste dödsorsaken i en region. Detta trots en fantastisk utveckling med nya diagnosmetoder och behandlingar. Prevention är första prioritet, men vi måste också bli bättre på...

Fem föreläsningar om precisionsmedicin!

I september genomfördes en temadag om precisionsmedicin. Nu finns möjlighet att ta del av föreläsningarna i efterhand digitalt. Ämnen som tas upp och frågor som ställs är: Vad är precisionshälsa? Precisionsmedicin – vad är det? Omvårdnad under behandling, Utmaningar...

Värdet av cancerforskning

Ladda hem faktabladet och läs mer här >>>Cancer är ett samlingsnamn för cirka 200 olika sjukdomar. Cancer uppstår när kroppens egna celler börjar dela sig okontrollerat och till slut stör funktionerna hos friska celler och organ.Faktablad Cancer Vilka berörs?...

Cancervården utvecklas tillsammans med unga som själva lever med cancer

När innovationsprojektet minKod går in i nästa fas ska tidigare framtagna lösningar kombineras till ett helhetsstöd för unga att må bättre före, under och efter sjukdomstiden. Personer med erfarenhet av cancer i unga år ingår i projektteamet och påverkar innehåll,...

Precisionsmedicin väcker hopp hos cancersjuka

Rätt behandling, i rätt tid, anpassad efter varje patient. De senaste 20 årens utveckling gör att man i dag talar om precisionsmedicin som ett paradigmskifte inom sjukvården. Det är ingen överdrift, menar experterna.Professorerna Anna Martling (kirurgi) och Richard...

”Anders Milton förminskar nikotinets allvarliga hälsorisker”

Anna Kiessling, Cecilia Winberg, Helena Ullgren, Ida Kåhlin, Kjell Olsson, Margareta Haag, Mikael Johansson och Oili Dahl. Foto: Ulf Sirborn, Emil Malmborg, Anders G WarnePublicerad i Dagens Medicin: 25 november 2022 Om vi kan skydda unga från att fastna i...