Stöd oss

Stöd Nätverket mot cancer

Nätverket mot cancer är en nationell samarbetsorganisation som arbetar ideellt för alla cancerberörda oavsett diagnos eller var i landet man bor. Vi består av nationella cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer i Sverige samt har ett särskilt Advisory board för medicinsk expertis bestående av erkända cancerexperter.

Nätverket arbetar för att lyfta viktiga gemensamma frågor som gäller cancervården i Sverige. Våra huvudfrågor är cancerprevention, en rättvis cancervård och stärkta patienträttigheter.

Vi behöver din hjälp för att fortsätta vårt arbete för en rättvis och jämlik cancervård. För alla, oavsett cancerform.

Blir organisationsmedlem

Samtliga cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer är välkomna till samarbetet inom Nätverket mot cancer. Medlemsorganisationen skall ha en demokratisk uppbyggnad. För organisationsmedlemskap krävs vederbörande organisations godkännande, genom justerat protokollsutdrag, läs mer i våra stadgar.

Välkommen med ansökan till info@natverketmotcancer.se.

Bli stödmedlem

Stödmedlemskap kostar 250 kr per år och ger information och inbjudningar till Nätverket mot cancers olika aktiviteter som t.ex Världscancerdagen. Läs mer och ansök om stödmedlemskap.

 

Donationer

Vi är tacksamma för alla bidrag till vår verksamhet för att arbeta tillsammans mot cancer. Om du vill donera pengar har vi ett bankgiro eller swish. Uppge att det är en donation och om du vill kan du ange vem du är!

Om det gäller en minnesgåva eller högtidsgåva ange vem gåvan avser.

Bankgiro för donationer: 327-1715
Swish: 1234204947

Hur vi använder pengarna

Ekonomiska bidrag vi får in används för att bedriva vårt påverkansarbete, främst till att arrangera Världscancerdagen och vår medverkan i Almedalen. Vi arrangerar även rundabordssamtal med berörda politiker och andra nyckelpersoner samt påverkar genom press. Nätverket mot cancer är en ideell förening där styrelsen inte får något arvode.

Kontakta oss gärna med eventuella frågor.

Vi behöver din hjälp för att lyfta cancervårdens viktigaste frågor och ställa politiker till svars när det inte fungerar!