Tid kvar till Världscancerdagen 2024

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

Världscancerdagen infaller varje år den 4 februari!

Syftet med Världscancerdagen är att öka kunskapen om cancerpatienternas och närståendes situation hos allmänhet, profession och beslutsfattare.

Vårt mål för Världscancerdagen är att skapa ett attraktivt och högkvalitativt program som lockar och skapa intresse och diskussion kring våra prioriterade frågor, i första hand då minskade orättvisor i cancervården och stärkta patienträttigheter.

Målgruppen är politiker och beslutsfattare inom profession och forskning på lokal, regional och nationell nivå inom hälso- och sjukvården.

Klicka nedan här för att komma till tidigare sändningar av Världscancerdagen:

Följ våra sociala medier för senaste informationen om Världscancerdagen!

Samlad kunskap och viktiga publikationer som berör Världscancerdagen >>>