Årets Cancernätverkare 2024 tilldelas EVA JOLLY

Koordinator Karolinska CCC. MsN, specialistsjuksköterska inom onkologi, Tema Cancer, Karolinska sjukhuset, vice ordförande i Nollvision cancer

Motivering

Eva utvecklar nationella och internationella nätverk för att ge patienter tillgång till den främsta internationella kunskapen och arbetar outtröttligt för att säkerställa att arbetssätten i vården alltid är de bästa möjliga för att möta cancerpatienternas alla cancerrelaterade behov.

Eva brinner för samskapande, omvårdnad och innovation. Hon har varit ledande i att systematiskt utveckla samarbeten och partnerskap med patienterna för att i en större utsträckning öka patienternas delaktighet i utvecklingen av vård, forskning och utbildning inom cancerområdet.

Eva är en mycket omtyckt kollega och nätverkare inom cancerområdet, i såväl Sverige som inom EU där hon bidrar aktivt inom OECI och diverse EU-projekt såsom ECHoS Cancer Mission Hubs och CCI4EU. Med stor empati, ödmjukhet, integritet och passion tar hon sig an olika uppgifter och utmaningar – alltid med sikte på människors bästa, för cancerforskningen, vården och samhället i stort.

Världscancerdagen 2024 har tema ”Close the Care Gap” och Eva arbetar intensivt för att detta ska bli verklighet.

Det känns fantastiskt fint och hedrande att få ta emot hedersutmärkelsen årets Cancernätverkare 2024! Det är ett pris som uppmärksammar att det är när vi arbetar tillsammans både regionalt, nationellt och internationellt som vi kan åstadkomma varaktig förändring. Tillsammans, sida vid sida, multiprofessionellt, tvärsektoriellt, patienter och närstående, kan vi skapa förutsättningar för en jämlik tillgång till högkvalitativ cancervård, forskning och rehabilitering, både i Sverige, Europa och globalt. 
Eva Jolly