En angiverilag underminerar förtroendet för vårdsystemet

Sjukvårdspersonal ska inte behöva anmäla patienter på migrationspolitiska grunder. Stoppa angiverilagen nu, skriver debattörer från flera patientorganisationer. Trots omfattande kritik går regeringen vidare med utredningen om att offentligt anställda ska ange...

Tillsammans: Vård & Politik

Tillsammans: Vård & Politik är en mötesplats för välfärdspolitisk dialog om framtidens hälsa, vård och omsorg i Almedalen 2023. Med tyngdpunkt i öppna och perspektivskapande samtal, högt i tak och rika möjligheter till värdefulla möten bjuder vi in till Almedalen...

Nätverket mot cancer – ny styrelsen

Nätverket mot cancer genomförde stämma den 25 maj och valde bland annat ny styrelse. ”Tack till alla medlemmar som deltog och till er som varit med i styrelse och valberedning under gågna året. Välkommen till er som är nya på olika poster – vi ser fram...