Levnadsvanor

Kost och cancer

Kost och cancer

Matvanor och hälsa

Maten har stor betydelse för människans hälsa, välmående och prestationsförmåga, både på kort och på lång sikt. Med hälsosamma matvanor är sannolikheten större att behovet av näringsämnen tillgodoses, samtidigt som goda matvanor kan skydda mot vissa sjukdomar. Ohälsosamma matvanor kan däremot öka risken för livsstilssjukdomar som diabetes, hjärtkärlsjukdom och flera cancerformer, vilket kan ge en sänkt livskvalitet. Socialstyrelsen bedömer att matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag.

Matvanor och cancer

Det är svårt att dra entydiga samband mellan enskilda livsmedel och risken för cancer, men det pågår hela tiden forskning världen över. Insjuknandet i cancer är komplext och beror på vad man äter, hur mycket man rör på sig, kroppsvikten, genetiska faktorer samt livsstil som rökning, alkohol och solning. Man vet dock att 1/3 av all cancer kan förebyggas med hjälp av hälsosamma levnadsvanor.

Smarta val som kan minska risken för cancer

  • Håll en hälsosam vikt.
  • Var fysiskt aktiv minst 30 minuter dagligen.
  • Undvik energität mat och sockerrika drycker.
  • Ät mer grönsaker, frukt, baljväxter och fullkorn.
  • Begränsa intaget av rött kött och undvik charkuterier.
  • För cancerprevention, drick inte alkohol.
  • Ät mindre salt och undvik mögliga livsmedel.
  • Kosttillskott minskar inte risken för cancer – ät hälsosamt i stället.
  • Om du kan: amma ditt barn i minst 6 månader.

Dessa matvanor är bra även för dig som redan har eller har haft cancer.

Läs mer på

Mat och Cancer
World Cancer Research Fund
World Cancer Research Fund, Storbritannien
Livsmedelsverket Råd om bra mat – hitta ditt sätt

Texten är skriven av: Karin Andersson, leg dietist med masterexamen inom folkhälsa. Projektledare Mat och Cancer, Dietisternas Riksförbund