Cancerberörd

Om cancer

Var tionde minut drabbas någon av cancer. En sjukdom som väcker oro, sorg och som påverkar inte bara den som själv drabbats, utan även vänner och närstående. Minst en av tre svenskar får någon gång i livet en cancerdiagnos. Det innebär att de allra flesta kommer i kontakt med cancer, på ett eller annat sätt.

Det finns över 200 kända former av sjukdomen, alla med sina egna särdrag. Gemensamt är att de drabbar kroppens celler och beror på ett fel i genernas DNA. All sorts cancer är allvarlig och varje år ökar antalet cancerfall. Om vi inte gör något åt vår livsstil beräknas dubbelt så många svenskar att leva med cancer år 2030 gentemot idag.

Glädjande nog botas idag mer än hälften av alla med cancer och ännu fler kan idag leva med en cancersjukdom som betraktas som kronisk. Överlevnaden har förbättrats. Tack vare avancerade diagnosmetoder och preventionssatsningar i form av ökad screeningverksamhet kan fler cancerfall upptäckas tidigt, vilket innebär en större chans till bot. Nya, effektivare behandlingar har också lett till att alltfler överlever sin sjukdom.

Men mycket handlar även om din egen livsstil. De fem viktigaste faktorerna när det handlar om att förebygga cancer är kost, rökning, alkohol, motion och sol. Enkla förändringar i vardagen som leder till en mer hälsosam livsstil kan minska antalet cancerfall med en tredjedel.

Läs mer om cancer på Vårdguiden.

Cancerresan

Är du drabbad av cancer, eller finns det någon i din närhet som har sjukdomen? Boken ”Den ofrivillige resenären” vänder sig till alla cancerberörda. Boken kan underlätta och hjälpa dig navigera på din cancerresa.

Mer om ”Den ofrivillige resenären” här!

Närståendeboken

När någon får en cancersjukdom, förändrar det livet. Inte bara för patienten, utan för alla runt omkring – familj, släkt, vänner, arbetskamrater. För er har vi tagit fram ”Närståendeboken”.

Mer om ”Närståendeboken” här!

Cancerrehabilitering

Cancerrehabilitering ska ge patient och närstående stöd och förutsättningar att ha ett så bra liv som möjligt – att bibehålla eller återfå livskvalitet både under och efter behandling för sjukdomen.

Läs mer här!

Patientsäkerhet

Möjligheten att framgångsrikt behandla cancer är väldigt mycket bättre idag samtidigt har modern cancerbehandling blivit mer komplicerad och på ett sätt mer riskfylld.

Patientsäkerhetsbroschyren ”Säker Cancervård” vänder sig till patienter och närstående inom cancervården.

Patientsäkerhetsbroschyr