Årets Cancernätverkare 2023

tilldelas

KJELL BERGFELDT

Projektledare Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, Verksamhetschef Skandionkliniken samt tidigare Verksamhetsutvecklare och Överläkare på RCC med fokus på digital utveckling inom cancervården

Motivering

Kjell har länge verkat för en bättre och jämlik cancervård i Sverige och har initierat en förstärkning av svensk strålonkologi och bildande av Svensk strålonkologisk förening. Hans engagemang och drivkraft inom strålonkologi inspirerar såväl profession, akademi, patienter och näringsliv som politiska beslutsfattare. Han är omtyckt bland patienter, kollegor och i alla nätverk.

Kjell har drivit cancerfrågorna för patienternas bästa och har stöttat Nätverket mot cancers målsättning att stärka patientens möjligheter till optimal vård.

Årets cancernätverkare 2024

Nätverket mot cancer instiftade hedersutmärkelsen Årets Cancernätverkare vid Världscancerdagen 2015.

Juryn består av Nätverket mot cancers styrelse och deras beslut kan inte överklagas.

 

Nominera till årets cancernätverkare 2024

Fyll i uppgifter om dig. Vi behöver dessa för att kunna ställa eventuella ytterligare frågor kring nomineringen. Nominera före den 8 januari 2023! 

Uppgifter om den du/ni vill nominera och om dig/er

4 + 4 =