Tidig upptäckt!

”75% av all cancer ska upptäckas i stadie 1 inom tre år (2024)”

Tidig upptäckt

”75% av all cancer ska upptäckas i stadie 1 inom tre år (2024)”

Tidigt upptäckt av cancer, där patienten snabbt kommer i behandling, kan vara skillnaden mellan liv och död. Under flera år har vi uppmärksammat detta men vi ser att det gärna blir ord och alldeles för lite handling. Därför vill Nätverket mot cancer att alla regioner aktivt ska arbeta för att cancer ska upptäckas i stadie 1. De flesta vänder sig till vårdcentralen för symptom som kan vara tecken på cancer, men vårdcentralerna tänker inte cancer i första hand.

Alldeles för ofta vittnar människor om två-siffriga antal besök innan de slutligen får remiss för vidare utredning. Detta kan ta flera år. Det finns redan nu riskvärderingsinstrument, alarmsystem, för cancer som kan införas på vårdcentraler i Sverige.  Metoden tittar tillbaka ett år i patientens journalsystem och larmar läkaren på vårdcentralen om en patient har symptom, eller mönster av olika symptom, som kan vara cancer.  Vi uppmanar alla regioner: Det finns metoder se till att använda dem!

Varför är det bra med Tidig upptäckt?

Vi tog hjälp av några yngre personer att förklara Tidig upptäckt, lyssna gärna till deras resonemang!

Bodil Jönsson om Tidig upptäckt

Professor emerita Bodil Jönsson är fysiker, författare och folkbildare. 

Film om Tidig upptäckt

Med Emma Skoglund, patient, Marie Morell, ordförande Sjukvårdedelegationen SKR och Magnus Isacson, ordförande SFAM

Kunskapsseminarium, projekt Tidig upptäckt

Presentation av rapporten som släpptes 2021 i samband med avslutet av projekt Tidig upptäckt som startade 2020.  

Rätt vård i rätt tid till rätt patient är en av Nätverket mot cancers viktigaste frågor

Cancer är en akutsjukdom och det är därför viktigt att den upptäcks och behandlas i tid. Detta tillhör tyvärr ovanligheterna i vårdsverige idag fastän en tidig upptäckt inom till exempel lungcancer, tarmcancer och äggstockscancer för patienten kan vara skillnaden mellan liv och död.

Samtal om Tidig upptäckt som förutsättning för bättre livskvalitet

från Världscancerdagen 2024

 

Frukostsamtal om Tidig upptäckt med forskare, profession och patientföreträdare

inför Världscancerdagen 2024

Tidig upptäckt

från Världscancerdagen 2023

Frukostsamtal om Tidig upptäckt

inför Världscancerdagen 2023

Vad behövs för att få till en Tidig upptäckt av cancer i stadie 1?

Från Världscancerdagen 2022

 

Tidig upptäckt/ prevention: tobak, sol och levnadsvanor

Från Almedalen 2022

 

Vad är tidig upptäckt? Med Marcela Ewing

från Världscancerdagen 2021 

Intervju med Lena Hallengren, Sveriges socialmininster

från Världscancerdagen 2021

Faktum är att cancer som diagnostiseras tidigt i många fall innebär större chanser att den efterföljande behandlingen blir framgångsrik, att chanser för överlevnad ökar och för de med kroniska tillstånd ökar chanserna till längre och bättre liv. Tidig upptäckt ingår dessutom i en del standardiserade vårdförlopp (SVF), dvs att primärvården uppdrag är att tidigt upptäcka cancer.

Om projekt: Cancer – Tidig upptäckt!

I spåret av pandemin under våren 2020 blev frågan kring tidig upptäckt än mer viktig att driva när mycket av den ordinarie verksamheten inom hälso- och sjukvården sattes på vänt. Nätverket mot cancer startade därför upp Projekt: Cancer – Tidig upptäckt för att arbeta med aktiviteter för att belysa värdet av och sprida kunskap om en tidig upptäckt. Under 2020-2021 kunde vi genomföra en rad aktiviteter med tack vare stöd från ett flertal företag inom läkemedelsindustrin med intresse inom cancerområdet. Till projektet >>>

Här kan du ladda ner vår Rapport om hela projekt: Cancer – Tidig upptäckt! >>>

Rapport från IHE – Tidigare upptäckt av lungcancer i primärvården >>>

Rapport Ungas attityder till tobak >>>

Tidig upptäckt – nyckeln till bot och förlängd överlevnad för lungcancerpatienter >>>

Nu har Nätverket mot cancer lämnat över vår Cancerrapport till sjukvårdsministern på regeringens patientråd

Nu har Nätverket mot cancer lämnat över vår Cancerrapport till sjukvårdsministern på regeringens patientråd

Vår vice ordförande Lars-Ingvar Johansson träffade sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson på regeringens patientråd i förra veckan och lämnade över Nätverket mot cancers Cancerrapport 2024.I den här rapporten beskriver vi den utveckling Nätverket mot cancer sett...

läs mer