Fokus på vårdansvarskommittén

Fokus på vårdansvarskommittén

I somras beslutade regeringen att tillsätta en parlamentarisk kommitté för att utreda ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården. Huvudmannaskapsfrågan har på många olika sätt och i olika omgångar blivit utredd och inte minst ifrågasatt. ...