I somras beslutade regeringen att tillsätta en parlamentarisk kommitté för att utreda ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården. Huvudmannaskapsfrågan har på många olika sätt och i olika omgångar blivit utredd och inte minst ifrågasatt. 

Kommittén ska nu bland annat ta fram ett beslutsunderlag som möjliggör ett stegvist och långsiktigt införande av ett helt eller delvist statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården, analysera och belysa för- och nackdelar med ett helt eller delvist statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården och föreslå en genomförandeplan med tidsplan för hur staten stegvist och långsiktigt helt eller delvist kan ta över huvudmannaskapet för hälso- och sjukvården. 

I det nya avsnittet av podden Vi forskar för livet diskuterar vi just vårdansvarskommitténs uppdrag med fokus på vad regionerna och inte minst vad medborgarna och patienterna önskar. Med oss i studion har vi Anna-Lena Danielsson (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västerbotten, Marie Morell (M), vice ordförande i SKR samt ordförande i regionstyrelsen i Region Östergötland och Margareta Haag, ordförande Nätverket mot cancer. Podden programleds av Maria Arroyo, Samhällspolitisk chef på Johnson & Johnson.

In och lyssna!